Czy pozostawianie psich odchodów na ulicy jest naprawdę takie złe? Nauka mówi, że jest jeszcze gorzej

Spread the love

Co z przymierzem ze starych butelek na trawie? Czy to naprawdę działa?

Z tego artykułu dowiesz się:

1) Jaki to jest zapach?
2) Czy to jest to, w co wierzysz?
3) Jakie są powody, aby sprzątać po psach?
4) Jakie mogą być konsekwencje zdrowotne i środowiskowe psich odchodów?
5) Jakie badania dotyczą psich odchodów?
6) Gdzie psie odchody są powszechnie spotykane w miejscach publicznych?
7) Jakie czynniki wpływają na występowanie psich odchodów?
8) Dlaczego niektórzy właściciele psów odmawiają sprzątania po swoich psach?
9) Jakie są potencjalne rozwiązania tego problemu?
10) Jakie są konsekwencje kompostowania lub zakopywania psich odchodów?

Jaki to jest zapach? Czy to jest to, w co wierzysz? Badasz swoje buty i do Twojego przerażenia jeden jest pokryty lepkim, odrażającym plackiem świeżego obrzydliwości. Nieświadomie nadepnąłeś na minę z psim odchodami.

Wszyscy doświadczyliśmy tej nieprzyjemnej sytuacji i wszyscy wiemy, że chodniki, pasy zieleni, parki, boiska sportowe i trawniki przed domami nie są odpowiednimi miejscami na zostawianie psich odchodów. Jednak pomimo tej wiedzy, nasze ulice i parki są nadal zanieczyszczone psimi odpadkami.

Pandemia spowodowała wzrost liczby właścicieli psów, co sugeruje dowody anegdotyczne, że problem tyczący się psich odchodów tylko się pogorszył w ostatnich latach. Oprócz oczywistego brzydkiego wyglądu i ryzyka kontaktu z psimi odchodami, istnieją inne ważne powody, aby sprzątać po psach.

Psie odchody mogą zawierać mikroorganizmy, które mogą powodować choroby takie jak salmonella, E. coli, giardia oraz pasożyty wewnętrzne u ludzi. Mogą również stanowić potencjalne źródło bakterii opornych na antybiotyki, co może prowadzić do zakażeń bakteryjnych trudnych do leczenia. Ponadto, psie odchody zmywane do wód deszczowych mogą znacząco przyczyniać się do zanieczyszczenia wód.

Pomimo znaczenia i wpływu tego problemu, otrzymał on ograniczoną uwagę ze strony naukowców. Jednak jest kilku badaczy, którzy badali psie odchody dla dobra ludzkości. Ich badania ujawniły wzorce dotyczące miejsc, gdzie psie odchody są powszechnie spotykane w miejscach publicznych.

Najlepiej jest zbierać psie odchody i wyrzucać je do kosza. Problem psich odchodów jest częstszy w parkach, gdzie psy mogą być bez smyczy oraz w pobliżu parkingów samochodowych. Czynniki takie jak dostępność koszy, morfologia ścieżek, widoczność i położenie ścieżki również odgrywają rolę w występowaniu psich odchodów.

Niektórzy właściciele psów mogą odmówić sprzątania po swoich psach z powodu dumy lub kontekstowych sądów na temat tego, kiedy i gdzie jest dozwolone zostawianie psich odchodów. Inni po prostu mogą być obojętni i nie martwić się o skutki zdrowotne i środowiskowe.

Badania sugerują, że trzymanie psów na smyczy między parkingami a obszarami, gdzie mogą być bez smyczy, oraz dostarczenie stacji do wydalania odpadów na popularnych trasach dla spacerów psów mogłoby pomóc rozwiązać problem. Inną strategią jest odstraszenie psów z określonych obszarów za pomocą butelek z wodą na trawie, choć nie ma dowodów na skuteczność takiego działania.

Edukacja spacerowiczów z psami i promowanie poczucia wspólnotowej odpowiedzialności może również przynieść skutki w zachęcaniu do odpowiedzialnego sprzątania po psach. Dostarczanie torebek i tabliczek informacyjnych może również pomóc w niektórych przypadkach.

Ważne jest, aby psie odchody wyrzucać do kosza, a nie kompostować ani zakopywać. Kompostowanie wymaga wysokiej temperatury, aby eliminować szkodliwe mikroorganizmy, a domowe kompostowniki osiągają takie temperatury znikome. Zakopywanie psich odchodów może prowadzić do nagromadzenia szkodliwych mikroorganizmów w glebie.

Ogólnie rzecz biorąc, odpowiednie usuwanie psich odchodów jest istotne dla zdrowia i dobrobytu społeczności.

Dodaj komentarz