Czy zwierzęta się zawstydzają?

Spread the love

Z tego artykułu dowiesz się:

1) Jakie zachowania mogą wystąpić w przypadku zawstydzenia?
2) Jakie zwierzę mogło doświadczyć zawstydzenia według opisu Jane Goodall?
3) Jakiej reakcji udzielił makak rhesus po wpadnięciu do rowu?
4) Jakie zjawisko musi zajść, aby zawstydzenie mogło ewoluować w różne grupy zwierząt?
5) Jakie funkcje może pełnić zawstydzenie, według artykułu opublikowanego przez Dachera Keltnera i Camerona Anderson?
6) Jakie zachowania ukłagające potwierdzają badania Charlesa Darwina?
7) Co zabrakło w badaniach Darwina, ale przyczyniło się do głębszego zrozumienia zaczerwienia i emocji samoświadomości?

Trudna identyfikacja zawstydzenia u zwierząt

Zawstydzenie może prowadzić do pewnych zachowań, takich jak unikanie kontaktu wzrokowego i rumienienie się, w celu złagodzenia niekomfortowych sytuacji społecznych. Podczas gdy zawstydzenie jest dobrze udokumentowane u ludzi, którzy uważają, że naruszyli normy społeczne lub doznali żenujących wypadków, identyfikacja tej emocji u zwierząt jest bardziej trudna.

Szympans Freud doświadczył zawstydzenia – ciekawy incydent opisany przez Jane Goodall

Znamienny incydent opisany przez Jane Goodall sugeruje, że szympans o imieniu Freud mógł doświadczyć zawstydzenia, gdy upadł na twarz, huśtając się na gałęzi. Podobnie jak ludzie, Freud natychmiast spojrzał na swojego podziwianego wujka Figana, jakby sprawdzając, czy ktoś widział ten upadek. Podobną reakcję wykazał samiec makak rhesus po wpadnięciu do rowu po kopulacji, co wskazuje, że również był zaniepokojony byciem obserwowanym.

Krótki nagłówek: „Badania wskazują na społeczne zachowanie małp po incydentach, sugerując ewolucję zawstydzenia w innych gatunkach”

Badacze zauważyli, że pewna pewność chodu małpy po okresie regeneracji sugeruje, że wierzył, że zdołał skryć żenujący incydent, ale fakt, że został on udokumentowany w publikacji, wskazuje na coś przeciwnego. Aby zawstydzenie mogło ewoluować w różne grupy zwierząt, zjawisko nazywane zbieżną ewolucją, musi ono służyć celowi, który zwiększa przystosowanie zwierzęcia do jego środowiska.

Zawstydzenie jako narzędzie rozwiązujące napięcia społeczne

W artykule opublikowanym w 2000 roku Dacher Keltner i Cameron Anderson sugerują, że zawstydzenie może pełnić funkcję ukojenia, pomagając rozwiązywać napięcia społeczne, kiedy coś idzie nie tak. Chociaż bycie zawstydzonym może być nieprzyjemne, ośmieszanie siebie może wywołać śmiech innych, tym samym uwalniając jednostkę od początkowego błędu.

Dodaj komentarz