Dlaczego najpóźniejszy zachód słońca w roku nie przypada w dzień przesilenia letniego?

Spread the love

Ta osobliwość ma związek z ruchem Ziemi w przestrzeni.

Z tego artykułu dowiesz się:

1) Dlaczego najpóźniejszy zachód słońca ma miejsce kilka dni po przesileniu?
2) Jakie czynniki wpływają na długość dnia?
3) Dlaczego długość codziennego pomiary dnia nie są całkowicie precyzyjne?
4) Jakie jest pochylenie Ziemi i jakie ma to znaczenie dla pór roku?
5) Jak długo trwa technicznie rzecz biorąc dzień?
6) Czy długość poszczególnego dnia może się zmieniać?
7) Dlaczego zegary nie pokrywają się dokładnie z faktycznym południem?
8) Jakie czynniki przyczyniają się do rozbieżności między Słońcem a naszym uśrednionym zegarem?
9) Jakie są skrajne punkty orbity Ziemi i w jakiej odległości znajdują się one od Słońca?
10) Dlaczego rozbieżność między Słońcem a zegarem jest bardziej zauważalna podczas przesilenia letniego?

Podczas przesilenia letniego długość dnia stopniowo maleje przez kolejne sześć miesięcy. Jednak dla miłośników zachodów słońca może wydawać się zagadkowe, że najpóźniejszy zachód słońca faktycznie ma miejsce kilka dni po przesileniu, a nie w „najdłuższy dzień”.

Powodem tego jest to, że nasze codzienne pomiary długości dnia nie są całkowicie precyzyjne na co dzień. Dodatkowo, orbita Ziemi nie jest idealnym kołem, ale coś do niego zbliżonego. Ponadto, Ziemia ma pochylenie około 23,7 stopnia, które jest odpowiedzialne za zmieniające się pory roku.

Wszystkie te czynniki razem wpływają na długość dnia w sposób codzienny. Technicznie rzecz biorąc, dzień uważa się za trwający 24 godziny, opierając się na średnim czasie słonecznym, co oznacza, że ​​jeśli uśrednimy wszystkie dni roku, wyniesie on 24 godziny z nieznaczną różnicą w milisekundach.

Jednak długość poszczególnego dnia może zmienić się o kilka sekund, z dłuższymi dniami występującymi podczas przesileń i krótszymi dniami podczas równonocy. Podczas gdy rzeczywisty słoneczny dzień wydłuża się wokół przesilenia, nasze zegary postrzegają to jako zmianę długości dnia. Dlatego mimo że liczba godzin dziennego światła stopniowo maleje, a wschód słońca jest nieco późniejszy, zmierzone południe nie pokrywa się dokładnie z faktycznym południem.

W rezultacie przez kilka dni zachód słońca wydaje się być późniejszy według naszych zegarów. Jednym z czynników przyczyniających się do tej rozbieżności jest nachylenie Ziemi, które tworzy równonoc i przesilenia odpowiedzialne za zmieniające się pory roku. Dodatkowo, orbita Ziemi powoduje, że planeta oddala się od Słońca lub zbliża się do niego okresowo.

Ta różnica odległości wynosi około 5 milionów kilometrów (3,1 miliona mil), z najdalszym punktem występującym na początku lipca (afelium) i najbliższym punktem na początku stycznia (perihelium). W rezultacie Ziemia porusza się z różnymi prędkościami przez cały rok, co ostatecznie prowadzi do rozbieżności między Słońcem a naszym uśrednionym zegarem.

Choć taka rozbieżność występuje często, staje się bardziej zauważalna podczas ekstremalnych zjawisk, takich jak przesilenie letnie. Jeśli interesuje Cię intrygujące wizualizacje i osobliwości dotyczące Ziemi, polecam obejrzenie tego fascynującego wideo, które przedstawia, jak światło słoneczne oddziałuje na planetę przez cały rok.

Dodaj komentarz