Grzyby jedzące plastik w środowisku złożonym z odpadów mogą nam pomóc oczyścić planetę

Spread the love

Z tego artykułu dowiesz się:

1) Kim są badacze, którzy odkryli grzyby odżywiające się plastikiem?
2) Jakie siedliska na Ziemi powstały w wyniku nagromadzenia antropogenicznych odpadów?
3) Co to są plastiszfery i jak są one uznawane?
4) Czym konkretnie zajmują się grzyby w plastisfery?
5) Jakie gatunki organizmów kolonizują plastikowe siedliska?
6) Gdzie badacze odkryli różne bakterie i grzyby zdolne do rozkładu plastiku?
7) Jakie substancje polimerowe plastików są rozkładane przez mikroorganizmy?
8) Jakie rodzaje plastików mogą być rozkładane przez bakterie i grzyby w plastisfery?
9) Jakie różnice stwierdzono między mikrobiomami terestrialnych plastiszfer a otaczającą glebą?
10) Jak badacze mają nadzieję wykorzystać swoje odkrycia w odniesieniu do problemu zanieczyszczenia plastikiem?

Grzyby, które jedzą plastik: Klucz do oczyszczania siedlisk plastiszfery?

Badacze odkryli grzyby, które odżywiają się plastikiem, co budzi nadzieję, że będziemy w stanie skutecznie oczyścić sztucznie stworzone siedliska na Ziemi, powstałe w wyniku nagromadzenia antropogenicznych odpadów. Te siedliska, znane jako „plastiszfery”, zostały uznane za domy dla organizmów morskich.

„Grzyby zaskakują naukowców – potrafią zjadać plastik!”

Jednak najnowsze badania wykazały, że grzyby nie tylko istnieją w tych siedliskach, ale również konsumują plastik. Plastiszfery zostały niedawno uznane za wyjątkowe nisze ekologiczne. Choć z pewnością wpływają negatywnie na naturalne środowisko, dzikie gatunki są znane z adaptacji i trwania w różnych miejscach, w tym na wyspach czy górach utworzonych z ludzkich śmieci.

„Trafne badania wykazały: gatunki przybrzeżne osadzają się na Plamie Śmieci”

Badania wykazały, że gatunki typowe dla środowisk przybrzeżnych można teraz spotkać w miejscach takich jak Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, dzięki tratwom z plastiku, które przenoszą je do wcześniej niedostępnych obszarów. Odkryto różne bakterie, grzyby i zwierzęta, które kolonizują i oddziałują wewnątrz plastikowych siedlisk.

Badacze odkryli mikroorganizmy zdolne do rozkładu plastiku nadmorskiego w Chinach.

Badacze z Królewskiego Ogrodu Botanicznego w Kew i ich partnerzy odkryli różne bakterie i grzyby zdolne do rozkładu określonego rodzaju plastiku, zwane polikaprolaktonem (PCL), w próbkach odpadów plastikowych z mokradeł nadmorskich w Dafeng w Jiangsu, w Chinach. Te mikroorganizmy, w tym bakterie takie jak Jonesia i Streptomyces, wykazywały zdolność do rozkładu polimerów pochodzących z ropy naftowej.

„Badacze odkryli, że plastiszfery są wszechstronne i zdolne do rozkładania różnych rodzajów plastików”

Badacze odkryli również, że plastiszfery nie wymagają konkretnych rodzajów plastiku do istnienia, co wskazuje, że bakterie i grzyby mogą rozkładać różne rodzaje twardych plastików na różnych składowiskach śmieci. Terestrialne plastiszfery, takie jak te znalezione w mokradłach, posiadają swoje własne unikalne mikrobiomy w porównaniu do otaczającej gleby.

Dodaj komentarz