Islandia zawiesza polowanie na wieloryby w tym sezonie – i może już nigdy go nie przywrócić

Spread the love

Czy to może być ostateczny gwóźdź do trumny dla kontrowersyjnego przemysłu wielorybniczego w Islandii?

Z tego artykułu dowiesz się:

1) Dlaczego rząd islandzki zatrzymał komercyjne wielorybnictwo?
2) Jakie organizacje mają nadzieję, że to zawieszenie oznacza koniec przemysłu wielorybniczego na Islandii?
3) Kto podjął decyzję o zawieszeniu, i do kiedy będzie ona obowiązywać?
4) Jaka jest przyczyna zawieszenia wielorybnictwa na ten sezon?
5) Jakie były wnioski raportu Urzędu ds. Żywności i Weterynarii dotyczące wielorybnictwa na Islandii?
6) Jakie są metody polowań na wieloryby stosowane przez islandzkich marynarzy?
7) Ile licencjonowanych firm zajmuje się obecnie wielorybnictwem na Islandii?
8) Dlaczego przemysł wielorybniczy na Islandii był kontrowersyjny na arenie międzynarodowej?
9) Czy przemysł wielorybniczy na Islandii maleje, i dlaczego?
10) Jakie jest prawdopodobieństwo odnowienia licencji wielorybniczych po ich wygaśnięciu w 2023 roku?

Rząd islandzki tymczasowo zatrzymał komercyjne wielorybnictwo na ten sezon z powodu obaw dotyczących dobrostanu zwierząt. Organizacje praw zwierząt mają nadzieję, że ta zawieszenie oznacza koniec malejącego przemysłu wielorybniczego na Islandii.

Decyzję podjął Svandís Svavarsdóttir, minister ds. żywności, rolnictwa i rybołówstwa, i będzie obowiązywać do końca tego lata, czyli do 2023 roku. Decyzja ta skutecznie odwołuje działalność wielorybniczą na ten sezon.

Decyzję tę wpłynął raport Urzędu ds. Żywności i Weterynarii, który wskazywał, że wielorybnictwo może naruszać islandzkie przepisy dotyczące ochrony zwierząt. Raport ujawnił, że wieloryby często cierpią na przedłużającej się i bolesnej śmierci z rąk islandzkich marynarzy, zwłaszcza poprzez użycie wybuchowych harpunów.

Obecnie na Islandii działa tylko jedna licencjonowana firma zajmująca się wielorybnictwem, Hvalur, która skupia się na polowaniu na płetwale grenlandzkie, gatunek uważany za narażony na wyginięcie.

Wielorybnictwo stanowiło źródło kontrowersji dla Islandii na arenie międzynarodowej, ponieważ kraj wycofał się z globalnego moratorium na komercyjne wielorybnictwo w 1992 roku i kontynuował praktykę pomimo zastrzeżeń. Jednak w ostatnich latach przemysł wielorybniczy na Islandii zmniejszał się z powodu malejącego popytu krajowego na mięso wielorybów.

Minister Svavarsdóttir wyraził prawdopodobieństwo, że licencje wielorybnicze nie zostaną odnowione po ich wygaśnięciu w 2023 roku, co skutecznie zakończy praktykę do 2024 roku.

Organizacje na rzecz praw zwierząt apelują teraz do rządu islandzkiego o trwały zakaz wielorybnictwa, uważając tę tymczasową zawieszenie za znaczący krok w kierunku współczującego zachowania wielorybów.

Dodaj komentarz