Jak ryby pomagają badaczom znaleźć złoto w Nowej Zelandii

Spread the love

Z tego artykułu dowiesz się:

1) Dlaczego znalezienie złota jest wyzwaniem?
2) Jak badacze w Nowej Zelandii zdobyli złoto?
3) Jak zmiany w składzie geologicznym kraju wpływają na rozkład złota?
4) Które ryby zamieszkiwały obie strony naturalnego podziału o nazwie „Ściana Hadriana”?
5) Jak badacze oszacowali czas geologicznych wydarzeń związanych z odizolowaniem populacji ryb?
6) Jak zmiany w geologii krajobrazu wpływają na izolację populacji ryb?
7) Jak zespół wykorzystuje ryby do przewidywania przeszłego przepływu rzek?
8) Gdzie zespół przewiduje istnienie starożytnej rzeki bogatej w złoto aluwialne?

„Złoto – wyzwanie dla poszukiwaczy: niewielka dostępność skarbów Ziemi”

Znalezienie złota jest wyzwaniem ze względu na stosunkowo niewielką ilość odkrytą w historii Ziemi. Choć niektóre jednostki mogą natrafić na duże złote bryłki, większość osób nie odnosi sukcesu.

Unikalne połączenie geologii i genetyki: Nowy sposób na zdobycie złota w Nowej Zelandii

Jednak w Nowej Zelandii badacze odkryli unikalny sposób na zdobycie złota, łącząc geologię i genetykę populacji ryb. Skład geologiczny kraju stale się zmienia z powodu płyty tektonicznej, co skutkuje zmianami w łańcuchach górskich i biegach rzek. Te zmiany również wpłynęły na rozkład złota aluwialnego we wschodnim Southland przez ostatnie 20 milionów lat.

Galaxias: małe, ale istotne odkrycie wodnego świata Otago i Southland

W trakcie tej geologicznej transformacji odkryto grupę niepozornych rodzimych słodkowodnych ryb, znanych jako Galaxias, które zamieszkiwały obie strony naturalnego podziału o nazwie „Ściana Hadriana”. Ta bariera odegrała istotną rolę w zmianach hydrologicznych w Otago i Southland.

Powstawanie górskiego łańcucha wpływa na podział populacji ryb

Zespół badawczy zauważył, że populacja ryb została podzielona w momencie powstawania łańcucha górskiego, co skłoniło ich do zastanowienia się nad czasem tego wydarzenia. Badając trzy genetycznie różne grupy ryb, określane jako: płaskogłówki, okrągłogłówki i ołówki, badacze wykorzystali „genetyczny zegar” do oszacowania czasu geologicznych wydarzeń oraz ustalania, kiedy populacje stały się odizolowane i genetycznie odmienne.

Badania pokazują, że zmiany geologiczne wpływają na ewolucję ryb poprzez izolację genetyczną.

Zespół wyjaśnił, że łącząc geologię i genetykę ryb, mogą układać puzzle. Zmiany w geologii krajobrazu spowodowały izolację tych populacji ryb, co zaowocowało zmianami morfologicznymi i genetycznymi, a także fizycznym oddzieleniem od innych populacji.

Nietypowy gatunek okrągłogłówki wskazuje na nowy dopływ rzeki Clutha

Badacze podejrzewają, że rzeka Pomahaka stała się dopływem rzeki Clutha w ostatnim milionie lat, na co wskazuje niezwykły gatunek okrągłogłówki znaleziony w okolicy Pomahaka. Ponadto, zespół z powodzeniem wykorzystuje ryby jako narzędzie do przewidywania przeszłego przepływu rzek, stosując tę metodykę nawet w Ameryce Południowej.

Złoto aluwialne w Centralnym Otago: odkrycie potencjalnie bogatej starożytnej rzeki

W Centralnym Otago, znanym ze złóż złota, zespół przewiduje istnienie starożytnej rzeki pod obecnymi polami uprawnymi, która mogłaby być bogata w złoto aluwialne. Jednak wydobycie tego złota jest trudne ze względu na głębokie zasypanie, a mogą także obowiązywać ograniczenia prawne dotyczące jego posiadania.

Dodaj komentarz