Miliard tysięcy ton diamentów może być uwięzionych w wnętrzu Ziemi

Spread the love

Z tego artykułu dowiesz się:

1) Jakie metody zostały użyte przez naukowców do oszacowania składu górnej warstwy płaszcza Ziemi w 2018 roku?
2) Co odkryli naukowcy pod powierzchnią Ziemi na podstawie danych dotyczących aktywności sejsmicznej?
3) Na jakich danych oparto to odkrycie?
4) Jakie obszary określa się jako „korzenie kratoniczne”?
5) Jakie składniki zawierają te obszary według badań naukowców?
6) Jaka była główna konkluzja badaczy w odniesieniu do obecności diamentów w „korzeniach kratonicznych”?
7) Jakie warunki są potrzebne do powstania diamentów?
8) Dlaczego rzadkość diamentów wynika z ograniczonego występowania podczas specyficznych erupcji wulkanicznych?
9) Dlaczego obecność znaczącej ilości diamentów głęboko pod powierzchnią Ziemi nie jest absurdalnym pomysłem?
10) Gdzie została opublikowana praca naukowa na ten temat?

Odkrycie potencjalnych ogromnych zasobów diamentów w płaszczu Ziemi dzięki falom dźwiękowym

W 2018 roku naukowcy użyli fal dźwiękowych, aby oszacować skład górnej warstwy płaszcza Ziemi i odkryli, że pod powierzchnią może znajdować się ogromna ilość diamentów, o wadze około kwadryliona ton. To odkrycie oparto na danych dotyczących aktywności sejsmicznej zebranych przez kilka dziesięcioleci i zostało opublikowane w czasopiśmie „Geochemistry, Geophysics, Geosystems”.

„Niezwykłe odkrycie: „korzenie kratoniczne” – tajemnicze wnętrze Ziemi”

Sejsmografowie rejestrują fale generowane przez różne ruchy wewnątrz Ziemi, takie jak trzęsienia ziemi, które poruszają się z różnymi prędkościami w zależności od napotkanych materiałów. Analizując te dane, naukowcy próbowali odtworzyć, jak wygląda wnętrze Ziemi, prowadząc ich do odkrycia obszarów, gdzie fale sejsmiczne niewytłumaczalnie przyspieszały. Te obszary, znane jako „korzenie kratoniczne”, są najstarszymi i najbardziej stabilnymi częściami płyt tektonicznych Ziemi, przypominając odwrócone góry, które sięgają nawet do 320 kilometrów (200 mil) poniżej powierzchni.

Zaskakujące odkrycie: Badacze: Korzenie sejsmiczne Ziemi zawierają tysiąckrotnie więcej diamentów niż wcześniej sądzono

Aby wyjaśnić te dane sejsmiczne, badacze zbadali różne możliwe składniki tych korzeni i doszli do wniosku, że obserwowany wzrost prędkości fal byłby sensowny, gdyby zawierały one pomiędzy 1 a 2 procentami diamentów. Chociaż ten procent może wydawać się niewielki w odniesieniu do ogólnego wolumenu skorupy i płaszcza Ziemi, przedstawia on tysiąckrotnie więcej diamentów niż wcześniej szacowano.

Nadzieja na większą dostępność diamentów – rewolucyjne odkrycie naukowców z MIT

Dr Ulrich Faul z MIT, który był głównym autorem tej pracy, stwierdził, że to odkrycie ujawnia, że diamenty występują częściej niż początkowo sądzono w skali geologicznej. Jednak w chwili obecnej nie jest możliwe dotarcie do tych diamentów. Faul podkreślił również skrupulatne badania, które zespół przeprowadził, aby oprzeć się na tej teorii, rozważając wszystkie możliwe kąty przed dojściem do wniosku, że obecność diamentów jest najbardziej rozsądnym wyjaśnieniem.

„Prawdopodobieństwo obecności diamentów głęboko pod powierzchnią Ziemi nie jest takie niewiarygodne”

Diamenty typowo powstają w warunkach ekstremalnego ciśnienia i temperatury pod skorupą Ziemi, a ich rzadkość wynika z ich ograniczonego występowania podczas specyficznych erupcji wulkanicznych, które powodują powstawanie kimberlitu, rodzaju skały. Dlatego obecność znaczącej ilości diamentów głęboko pod powierzchnią Ziemi nie jest absurdalnym pomysłem.

Dodaj komentarz