Monitorowanie jakości powietrza zbiera DNA i może ujawnić obecność zagrożonych gatunków.

Spread the love

Z tego artykułu dowiesz się:

1) Jakie są główne źródła dowodów na obecność zwierząt i roślin w badaniu?
2) Jakie informacje wynikały z badań prowadzonych na stacjach monitorujących jakość powietrza?
3) Jakie znaczenie ma zanieczyszczenie powietrza dla populacji zwierząt i roślin?
4) Jakie filtry były monitorowane w badaniu? Jakie wyniki dało porównanie DNA z tych filtrów?
5) W jaki sposób naukowcy wierzą, że ta metoda może zmienić monitorowanie bioróżnorodności na skalę globalną?
6) Jakie mogą być potencjalne skutki wykrycia lub niewykrycia określonego gatunku?
7) Gdzie zostało opublikowane to badanie?
8) W jaki sposób badanie podkreśla znaczenie monitorowania bioróżnorodności?

„Stacje monitorujące powietrze ukazują nieznane bogactwo flory i fauny: Odkrycie 180 gatunków zwierząt, roślin i grzybów na brytyjskich stacjach”

Biolodzy poświęcają dużo czasu na udowadnianie obecności i obfitości zwierząt, ale nowe badanie wykazało, że ten dowód można łatwo uzyskać z niespodziewanego źródła. Stacje monitorujące jakość powietrza na całym świecie zbierają cząstki stałe, które często są związane z DNA. Badacze przebadali dwie stacje w Wielkiej Brytanii i odkryli ponad 180 gatunków zwierząt, roślin i grzybów w okolicy. Te stacje często mają przechowywane próbki z lat, co stanowi cenne źródło informacji o zmianach populacji.

Zaskakujące wyniki badań: Zanieczyszczenie powietrza wykrywane w DNA ryb i płazów

Badania wykazały, że zanieczyszczenie powietrza ma negatywny wpływ, dlatego często powstają stacje monitorujące jakość powietrza, nawet gdy rządy działają powoli. Wiele z nich monitoruje filtry PM10, aby mierzyć cząstki. Badacze zebrali cząstki z filtra w przedmieściach Londynu i porównali je z filtrem w wiejskiej Szkocji, analizując przyległe DNA, aby zidentyfikować gatunki obecne w pobliżu. Zaskakująco, znaleziono także DNA ryb i płazów w filtrach. Badanie wykazało szeroki zakres gatunków, w tym charakterystyczne jak borsuki, popielice i sowy, oraz rośliny i patogenne grzyby.

Metoda monitorowania zanieczyszczenia powietrza – rewolucyjne narzędzie w badaniu bioróżnorodności

Zespół badawczy uważa, że ta metoda może odmienić monitorowanie bioróżnorodności na skalę globalną, ponieważ prawie każdy kraj posiada jakiś system monitorowania zanieczyszczenia powietrza. Może to również prowadzić do odkrycia wcześniej nieznanych gatunków. Jednak konieczne są dalsze badania, aby określić ograniczenia i potencjalne zastosowania tej metody monitorowania. Możliwość wykrycia lub niewykrycia gatunku może mieć duże znaczenie, potencjalnie wskazując lokalne wymarcie lub trudność w znalezieniu gatunku.

Dodaj komentarz