Naukowcy właśnie zauważyli w komórkach much owocowych coś, czego wcześniej nie widziano u zwierząt

Spread the love

Z tego artykułu dowiesz się:

1) Co odkryto po raz pierwszy w komórkach zwierzęcych?
2) Jakie znaczenie ma odkrycie organelli o nazwie ciała PXo?
3) W jakich komórkach wcześniej obserwowano ciała PXo?
4) Gdzie zostały teraz znalezione ciała PXo?
5) Co to są organella i podaj przykłady?
6) Jak badacze natknęli się na nową organellę?
7) Jakie wykazało badanie mikroskopii elektronowej?
8) Jakie jest funkcjonowanie ciał PXo?
9) Dlaczego fosforan jest istotny dla funkcji komórki?
10) Jakie zmiany występowały w komórkach muchówek owocowych z brakiem fosforanów?
11) Jakie możliwości otwiera odkrycie dla badania metabolizmu i sygnalizacji fosforanów u zwierząt?
12) W jakim czasopiśmie zostało opublikowane badanie?

Odkryto nową organellę o nazwie ciało PXo w komórkach zwierzęcych – ważny przełom w badaniach!

Po raz pierwszy odkryto nową organellę o nazwie ciała PXo w komórkach zwierzęcych. Jest to istotne, ponieważ ciała PXo, które oddziałują z nieorganicznymi fosforanami, wcześniej obserwowane były tylko w komórkach bakterii, roślin i drożdży.

„Niesamowite odkrycie: Organella odnalezione w muchówce owocowej Drosophila melanogaster!”

Niespodziewanie zostały one teraz znalezione w muchówce owocowej Drosophila melanogaster, jednym z najbardziej intensywnie badanych zwierząt w środowisku naukowym. Organella to małe struktury otoczone błonami w komórkach, z indywidualnymi funkcjami. Przykłady to jądra, rybosomy i mitochondria.

„Odkrycie nowej organelli: Nieorganiczne fosforany w metabolizmie i sygnalizacji zwierzęcych tkanek”

Badacze natknęli się na tę nową organellę podczas badań nad rolą nieorganicznych fosforanów w metabolizmie i sygnalizacji w tkankach zwierzęcych. Kiedy żadne konwencjonalne metody barwienia nie zadziałały, zrozumieli, że odkryli zupełnie nową organellę.

Mikroskopia elektronowa ujawnia spiralnie skręcone pętle ciał PXo zawierające białka transportujące fosforany.

Mikroskopia elektronowa ujawniła, że ciała PXo składają się z spiralnie skręconych pętli wyłożonych białkami transportowymi dla fosforanów. Funkcjonują one przez wydobywanie fosforanów z cytoplazmy komórki i ich przechowywanie. Fosforan jest istotny dla funkcji komórki związanych z metabolizmem i syntezą DNA.

Brak fosforanów: nadmierne wzrost komórek i wpływ na przechowywanie w ciałach PXo

Badacze zauważyli również, że brak fosforanów powodował nadmierne wzrost komórek w przewodowej części ciała muchówek owocowych. Ta zmiana w dostępności fosforanów również wpływała na przechowywanie i rozpad fosforanów w ciałach PXo.

Dodaj komentarz