Niezwykłe skały znalezione na wyspie wulkanicznej

Spread the love

Z tego artykułu dowiesz się:

1) W jakim celu powstała wyspa Anjouan?
2) Jakie skały normalnie nie występują na wyspie Anjouan?
3) Jakie nietypowe skały znaleziono w 1900 roku na wyspie?
4) Co odkryto w 1969 roku w pobliżu miejscowości Tsembehou?
5) Kto znalazł więcej kwarcytu na pobliskim grzbiecie w 2017 roku?
6) Jak geochemik Cornelia Class z Obserwatorium Ziemi Lamont-Doherty Uniwersytetu Columbia zareagowała na obecność kwarcytu na grzbiecie?
7) Jakie informacje na temat obecności kwarcytu na wyspie przekazali miejscowi mieszkańcy?
8) Jaką ilość kwarcytu Class ustaliła na obszarze góry?
9) Jakie jest pochodzenie tego kwarcytu według jednej z hipotez?
10) Jak skład chemiczny skał bazaltowych wyspy różni się od kontynentalnej skorupy?

Powstawanie i struktura wyspy powstałej w wyniku ruchu płyt tektonicznych

Wyspa powstała w basenie oceanicznym w wyniku ruchu płyt tektonicznych oraz następującego po tym schłodzenia i stężenia lawy, tworzącej bazalt, który stanowi wyspę.

„Niejawny paradoks geologiczny: Obecność kwarcytu na młodej wyspie Anjouan”

Normalnie skała osadowa kwarcyt, składająca się z piaskowych ziaren kwarcu zbieranych na deltach rzek i sprężanych przez długi czas, nie występowałaby na wyspie Anjouan ze względu na jej młody wiek i brak rzek. Jednak geolodzy od ponad wieku zgłaszali znaczną obecność kwarcytu na wyspie.

Odkrycie kwarcytu na Komorach wzbudza zainteresowanie i potrzebę dalszych badań

W 1900 roku znaleziono nietypowe skały, które prawdopodobnie zostały zidentyfikowane jako kwarcyt, ale dokumentacja była niewystarczająca do potwierdzenia tego faktu. W 1969 roku w pobliżu miejscowości Tsembehou odkryto wielką formację „piaskowca”, która okazała się kwarcytem, a w 2017 roku francuski geolog Patrique Bachèlery znalazł więcej kwarcytu na pobliskim grzbiecie. To skłoniło geochemika Cornelię Class z Obserwatorium Ziemi Lamont-Doherty Uniwersytetu Columbia do dalszych badań.

Niespodziewane odkrycie: Kwarcyt na grzbiecie góry w ogromnych ilościach

Class i jej zespół szybko odkryli na grzbiecie kwarcyt oraz znaczną jego ilość, co było nieoczekiwanym odkryciem zgodnie z teorią tektoniki płyt. Miejscowi mieszkańcy informowali Class, że często natrafiają na te skały i używają ich do różnych celów, co wskazuje na jeszcze większą obecność kwarcytu. Mapując obszar, Class ustaliła, że ilość kwarcytu jest bliska połowie góry.

Dodaj komentarz