Ogromne obszary podwodnych lasów są ignorowane i zagrożone

Spread the love

Z tego artykułu dowiesz się:

1) Jakie trzy problemy związane ze środowiskiem są wymienione w tekście?
2) Dlaczego lasy kelp mają istotne znaczenie kulturowe i społeczno-gospodarcze?
3) Jakie mogą być skutki zmian klimatycznych dla lasów kelp?
4) Jak program Kelpwatch pomaga w monitorowaniu populacji lasów kelp?
5) Dlaczego jest ważne ochronić i odbudować lasy kelp?
6) Jakie są metody odtwarzania lasów kelp?
7) Jak duża jest powierzchnia zajmowana przez lasy kelp w porównaniu do raf koralowych?
8) Dlaczego brak odpowiedniej ochrony grozi zarówno ekosystemowi, jak i istnieniu ludzkiemu?

Zaniedbane lasy kelp: kulturowe i społeczno-gospodarcze skarby poddane milczeniu.

Skupienie na zmianach klimatycznych, utracie gatunków i wymarciu jest wyraźne, zwłaszcza w odniesieniu do raf koralowych. Jednak inny rodzaj lasu, lasy kelp, został zignorowany mimo ich istotnego znaczenia kulturowego i społeczno-gospodarczego.

„Wielofunkcyjne piękno lasów kelp: od pożywienia po lecznicze bogactwa”

Lasy kelp bezpośrednio dostarczają pożywienia, działają jako nawóz dla upraw lądowych i oferują dodatki lecznicze. Szacuje się, że około 740 milionów osób mieszka w pobliżu lasu kelp. Charles Darwin porównał lasy kelp do tropikalnych lasów deszczowych, ponieważ wspierają szeroki zakres gatunków.

Badanie wpływu klimatu na lasy kelp dzięki programowi Kelpwatch

Badania nad lasami kelp były ograniczone, częściowo z powodu ich kategoryzacji jako „ekosystemy przybrzeżne” i braku jasnej definicji dla kelpu. Podczas gdy lasy kelp zyskują uznanie ze względu na swoją rolę w pochłanianiu węgla i dostarczaniu siedlisk dla gatunków morskich, nadal są podatne na skutki zmian klimatycznych. Kelpwatch, program monitorowania satelitarnego, pomaga śledzić populacje lasów kelp i efekty fali ciepła morskiego.

Dodaj komentarz