Pusta Ziemia: Dziwna i Starożytna Teoria, że Ziemia jest Wypełniona Ludźmi-Kretami

Spread the love

W 2007 roku jeden człowiek planował znaleźć wejście na Biegunie Północnym.

Z tego artykułu dowiesz się:

1) Kim był astronom Edmond Halley?
2) Jakie hipotezy istniały wcześniej niż teoria „Hohlandii”?
3) Co skłoniło Edmonda Halleya do przekonania, że Ziemia jest pusta?
4) Jakie warstwy lub „skorupy” miała Ziemia według Halleya?
5) Jakie sprzeciwy przewidział Halley wobec swojej teorii?
6) Kim są ludzie-kretowate według Halleya?
7) W jaki sposób Halley przedstawił scenariusz zewnętrznych skorup załamujących się i wpadających do wewnętrznych komór Ziemi?

Na podstawie jego zrozumienia obalonej teorii „Hohlandii” z 1774 roku istniały wcześniejsze hipotezy dotyczące tego, co istniało pod naszymi stopami.

W 1692 roku astronom Edmond Halley zaproponował w swoim naukowym opracowaniu pomysł, że Ziemia jest pusta.

Halley obserwował fluktuacje i zmienność pola magnetycznego Ziemi, co skłoniło go do przekonania, że Ziemia ma trzy wewnętrzne warstwy lub „skorupy” z ich odpowiednimi biegunami magnetycznymi.

Przewidział on sprzeciwy wobec swojej teorii, takie jak możliwość zewnętrznych skorup załamujących się i wpadających do wewnętrznych komór, odsłaniając powierzchnię przed podziemnymi mieszkańcami znanych jako ludzie-kretowate.

W zasadzie Halley wyobrażał sobie ten scenariusz jako kontrargument do swojej teorii.

Dodaj komentarz