Świat przekroczy poziom temperatury 1,5°C po raz pierwszy w ciągu najbliższych pięciu lat

Spread the love

Z tego artykułu dowiesz się:

1) Jaką informację przekazuje Światowa Organizacja Meteorologiczna?
2) Ile procent przewiduje się, że średnia globalna temperatura przekroczyć będzie przeciętną wartość?
3) Jaką powtórkę rekordu temperatury przewiduje się w latach 2023-2027?
4) Jakie prawdopodobieństwo istnieje, że średnia temperatura w latach 2023-2027 będzie wyższa od poprzednich pięciu lat?
5) Kto jest głównym naukowcem z Met Office?
6) Jaką temperaturę przekracza prawdopodobieństwo na powierzchni o 1,5°C?
7) W jakich miesiącach przewiduje się wystąpienie zjawiska El Niño?

Prognoza WMO: Średnia globalna temperatura przekroczy przeciętną wartość o 66% w ciągu pięciu lat – alarmujące ostrzeżenie przed kryzysem klimatycznym

Według Światowej Organizacji Meteorologicznej oczekuje się, że średnia globalna temperatura przekroczy przeciętną wartość o co najmniej 66 procent przynajmniej raz w ciągu najbliższych pięciu lat. Ta prognoza stanowi kolejne ostrzeżenie na temat powagi kryzysu klimatycznego.

Raport wykazuje niepokojącą prognozę przyszłego ocieplenia klimatu.

Raport Globalnego Rocznego do Dekadalnego Aktualizacji Klimatycznej przedstawia niepokojący obraz przyszłości. Rok 2016 był najgorętszym rokiem odnotowanym do tej pory, a istnieje 98-procentowe prawdopodobieństwo, że ten rekord zostanie pobity w okresie między 2023 a 2027 rokiem. Podobnie istnieje 98-procentowe prawdopodobieństwo, że średnia temperatura w okresie 2023-2027 będzie wyższa niż w poprzednich pięciu latach.

Prognozowany dalszy wzrost globalnych temperatur zagraża naszemu przyzwyczajonemu klimatowi – ostrzega główny naukowiec Met Office.

Dr Leon Hermanson, główny naukowiec z Met Office, stwierdził, że prognozuje się dalszy wzrost globalnych średnich temperatur, oddalając nas od klimatu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni.

Raport: Dwukrotnie większa szansa na przekroczenie 1,5°C globalnej temperatury w ciągu pięciu lat

Raport wskazuje również dwie trzecie szansy na przekroczenie globalnej temperatury bliskiej powierzchni o 1,5°C powyżej poziomów sprzed rewolucji przemysłowej przez co najmniej jeden rok w okresie od 2023 do 2027 roku, ale oczekuje się, że pięcioletnia średnia pozostanie poniżej tego limitu.

Dodaj komentarz