Wielkie Niezgodności: Co się stało z zaginionym czasem Ziemi?

Spread the love

Z tego artykułu dowiesz się:

1) Jakie jest zastosowanie badania warstw skał?
2) Co to są niezgodności w zapisie skałnym?
3) Jakie były konsekwencje odkrycia Wielkiej Niezgodności?
4) Jakie teorie zostały zaproponowane jako przyczyna braku niektórych skał?
5) Co sugeruje badanie formacji skalnych w Pikes Peak w Kolorado z 2020 roku?
6) Jakie wyjaśnienie zostało zaproponowane dla Wielkiej Niezgodności w Ameryce Północnej?
7) Jakie są konsekwencje braku informacji o historii Ziemi przez ten okres?
8) Jak długo trwało przejście Ziemi z starszego otoczenia do nowoczesnej Ziemi?

Wartość geologiczna skal: odkrywanie przeszłości w warstwach skali

Skały mają fascynującą cechę, która pozwala nam zagłębić się w przeszłość. Głębiej kopiąc w warstwy skał, odkrywamy coraz starsze formacje skalne. Badając te warstwy i ich przecięcia, możemy pozyskać wgląd zarówno w lokalną geologię, jak i w istotne wydarzenia w historii naszej planety.

Rozległe przerwy w zapisie skalnym – nietypowe zjawisko wymagające wyjaśnienia

Na przykład można wykryć ślady okresu opadów trwających około 2 milionów lat. Czasami geolodzy natrafiają na przerwę w zapisie skalnym, w której nowe skały znajdują się bezpośrednio na starszych, bez żadnych pośrednich warstw. Te przerwy, znane jako „niezgodności”, występują, gdy w trakcie tych lat nie złożyły się żadne nowe warstwy skał lub gdy wcześniej złożone skały zostały erodowane lub spłukane przez siły geologiczne. Chociaż niezgodności są dość powszechne, istnieją rzadkie przypadki, w których istnieją szczególnie rozległe przerwy, które wymagają dalszego wyjaśnienia.

Tajemnicza Wielka Niezgodność – zagadkowe odkrycie geologa Johna Wesleya Powella

Jednym z takich przypadków jest „Wielka Niezgodność”. Geolog John Wesley Powell odkrył tę przerwę w wiekach skał podczas swojej ekspedycji do Wielkiego Kanionu w 1869 roku. Zauważył, że skały datowane na 1,4-1,8 miliarda lat temu były pokryte skałami mającymi tylko 520 milionów lat. To zagadkowe odkrycie, które otrzymało miano Wielkiej Niezgodności, stało się jeszcze bardziej tajemnicze, gdy na różnych miejscach na świecie odkryto podobne przerwy w wiekach skał, występujące tuż przed 550 milionami lat temu.

Zagadka braku skał: Czy „ziemia śnieżna” może być odpowiedzią?

Te przerwy wskazują na brak aż do miliarda lat skał i historii w wielu miejscach na świecie. Dokładna przyczyna braku tych skał pozostaje nieznana, chociaż zaproponowano kilka teorii. Jedna z teorii sugeruje, że „ziemia śnieżna”, scenariusz, w którym powierzchnia Ziemi całkowicie zamarzała od bieguna do bieguna, może wyjaśniać zniknięcie tych skał. Zwolennicy tej teorii proponują, że wzrost lodowca i następujące po nim topnienie zmyły brakujące skały i przeniosły je do oceanów.

Wątpliwości wobec teorii o Ziemi Śnieżnej: Badanie skal w Pikes Peak.

Jednak ta teoria spotkała się z wyzwaniami z innych badań. Na przykład badanie z 2020 roku, które analizowało formacje skalne w Pikes Peak w Kolorado, wykazało, że starsze skały wyłoniły się i zostały silnie zdewastowane około 717 milionów lat temu. Wskazuje to, że procesy inne niż ziemia śnieżna były odpowiedzialne za powszechne obserwacje niezgodności w skalach w tym okresie.

Dodaj komentarz